top of page
ปวดเข่า copy.png

        โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและดูดซับแรงกระแทกภายในข้อเข่ามีการสึกหรอและเสื่อมสภาพลง หากกระดูกอ่อนนี้เสียหายเป็นพื้นที่กว้าง กระดูกในข้อเข่าจะเสียดสีกันเอง ทำให้เกิดการอักเสบและมีอาการปวดเข่า โดยทั่วไปหากเกิดจากการเสื่อมของข้อมักจะเริ่มจากข้อเข่าด้านในก่อน เมื่อมีการสึกเพิ่มขึ้นจึงเสื่อมทั้ง 3 ข้อย่อยคือ ผิวข้อด้านใน ผิวข้อด้านนอก และผิวข้อด้านหลังกระดูกสะบ้า
  

โรคข้อเสื่อม

อาการโรคข้อเสื่อม
        1. อาการข้อเข่าฝืด ตึง โดยเฉพาะในช่วงตื่นนอน
           หรือพักการใช้งานขอข้อเข่านานๆ
        2. อาการปวดเข่า มีลักษณะปวดตื้อๆ ทั่วๆ ไป
           บริเวณข้อและมักปวดแบบเรื้อรัง อาการปวด
           จะมากขึ้นเมื่อมีการใช้งาน เช่น นั่งคุกเข่า นั่งยองๆ
           และจะทุเลาลงเมื่อพักการใช้งาน
        3. มีเสียงในข้อเข่า เมื่อเวลาขยับเคลื่อนไหว ซึ่งเกิดจาก
           การเสียดสีของผิวข้อที่ไม่เรียบขรุขระ ซึ่งเป็นผลของ
           การมีเศษกระดูก และอาจเกิดจากการสึกหรอของกระดูกอ่อน
           ในข้อที่พลิกไปมา
        4. เวลาขึ้น-ลงบันได จะมีอาการเจ็บเสียวที่ข้อเข่า
        5. การเปลี่ยนรูปร่างขอข้อเข่า ในรายที่เป็นมากจะมีการชำรุด 

           บริเวณเข่าด้านในมากกว่าด้านนอกจนทำให้กระดูกชิดชนกัน                                                                                                    ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

ปวด ปวดเข่า ปวดขา ปวดหลัง ข้อเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม เจ็บ เจ็บเข่า เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บนิ้ว ก๊อบแก๊บ กร็อบแกร็บ กร๊อบแกร๊บ ก๊อบแกบ น้ำเลี้ยงข้อ นิ้วล็อค นิ้วล๊อก น้ำเลี้ยงไขข้อ กระดูกพรุน กระดูกเปราะ กระดูกบาง กระดูกทับเส้นประสาท เก๊าต์ เก๊า เก๊าท์ ข้อยุบ

1024px-LINE_logo.svg.webp
bottom of page